Showcases

Background Image

25 Nov, 2014

Всяка година, Международен панаир - Пловдив организира пролетно изложение, съчетавайки го с изложба на българските общини. През 2015г, изложбата бе съпроводена от конференция на тема „Интелигентни градове“.

.
25 Nov, 2014

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа е ежегодно събитие, което през 2015г беше посветено на концепцията за "Интелигентни градове".

.
25 Nov, 2014

Асоциацията на общинските еколози в България провежда два пъти годишно конференция за обсъждане на национални и местни политики за околната среда и тяхното прилагане от страна на общините.

.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.