Showcases

Background Image

25 Nov, 2014

Повреме на Есенния Технически Панаир, Енергийна Агенция – Пловдив представи функционалностите на Виртуалната Обсерватория пред енергийни експерти и общини.

.

Повреме на Есенния Технически Панаир, Енергийна Агенция – Пловдив представи функционалностите на Виртуалната Обсерватория пред енергийни експерти и общини. Над 100 изложителя и 2 500 души посетиха техническата изложба и XI Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции.Регионалната Обсерватория за енергия, околна среда и климат беше представена пред представители на общини, министерства, енергийни агенции и центрове. Г-жа Карова напомни проблемите свързани с обмен на енергийни данни на общините и статистиката за моделите на споделяне на данни. Тя разказа повече за фунционалностите на обсерваторията, нейните възможности и потенциал да е ценен инструмент за местните власти, както и ролята и за устойчивото развитие на местните общности.

Междувременно, допълнителна информация за Обсерваторията беше давана на щанда на АБЕА на изложението за енергийна ефективност и ВЕИ.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.