Showcases

Background Image

25 Nov, 2014

Енергийна Агенция - Пловдив взе участие в националната конференция и изложба на българските общински власти с обсерваторията и демонстриране на измерване качество на въздуха в реално време.

.

Националната конференция и изложба на българските общински власти през 2015 г. се проведе заедно с изложението NEXPO в Международен панаир Пловдив. Събитието бе посетено от представители на общините от България и Югоизточна Европа, т.е. посетители повече от 750.

Енергийна агенция - Пловдив участва с щанд с материали, представящи Обсерваторията и проекта Data4Action. Бяха разпространени брошури и листовки на проекта Data4Action и представени постери, свързани с парниковите емисии и замърсяването на въздуха. Моделът на комините за парниковите емисии предизвика бурен интерес. В реално време на екрана на щанда беше представен мониторинг на качеството на въздуха. Български и европейски общини бяха заинтригувани от Обсерваторията и нейната роля в помощ на местните власти. Министърът на околната среда и водите посети щанда на Енергийна агенция – Пловдив. Обсъжданията със заинтересованите страни бяха фокусирани върху ролята на Обсерваторията за местните власти и подкрепата, която тя може да осигури за тях.

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.