Showcases

Background Image

25 Nov, 2014

Обсерваторията беше представена пред 150 общински еколога по време на годишната асамблея на Асоциацията на общинските еколози в България.

.

Асоциацията на общинските еколози в България провежда два пъти годишно конференция, която е платформа за намиране на решения и прилагането на иновативни подходи към проблемите на околната среда и енергията. През 2015 г. публиката бе над 150 общински еколога, които бяха запознати с въвеждането на модел за обмен на данни или т.нар. Обсерватория. Бяха подчертани силните страни на обсерваториите и тяхната добавена стойност за местните власти. В края на презентацията беше демонстриран инструмента, разработен от Енергийна Агенция – Пловдив, за местната обсерватория и беше представена идеята за въвеждането й в общините. Инструментът ще ги подкрепя в създаване, съхраняване, актуализиране, структуриране и интегриране на общинските бази данни за енергията, околната среда и климата. Бяха разпространени листовки на проекта Data4Action обясняващи концепцията за обсерватория, нейните дейности и ролята й за местното потребление на енергия и ефекта му върху околната среда.

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.