Showcases

Background Image

В цялостната структура на Обсерваторията, освен виртуалната обсерватория, в подкрепа на общините Обсерваторията разполага и с експертен екип в областта на енергията, околната среда и климата.

„Живата“ Обсерватория се състои от екип експерти в областта на:

  • енергийно планиране и моделиране;
  • моделиране качеството на атмосферния въздух;
  • изследване и сертифицирането на твърда биомаса и компост;
  • извършване на морфологичен анализ;
  • енергиен мениджмънт и мониторинг;
  • развиване на стратегически документи и планове за действие - устойчиво енергийно развитие, качество на атмосферния въздух, оползотворяване на местни ресурси на биомаса, управление на отпадъците и т.н..

 

За повече информация относно услугите и консултациите, които може да Ви предостави Екипа, както и техническото ни оборудване, моля посетете секциите:

 

 

.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.