Showcases

Background Image

Виртуална Обсерватория за Енергия, Околна среда и Климат е софтуерен инструмент за местни власти, разработен от Енергийна Агенция - Пловдив в рамките на проект Data4Action.

Виртуална Обсерватория е създадена да подкрепя общините в структуриране, интегриране и запазване на данни за енергия, околна среда и климат в рамките на тяхната община. Въвеждането на данни е съобразено с формата на данни изискван за оформяне на стратегически общински документи - планове за устойчиво енергийно развитие, планове за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, планове за качество на атмосферния въздух и планове за управление на отпадъците.

Софтуерът "Виртуална Обсерватория" Ви предлага:

  • адекватно структуриране на бази данни,
  • интегриране на различни бази данни,
  • надеждно запазване на информацията във времето,
  • формат на данните съобразен с нуждите на стратегическите общински документи,
  • визуализиране на данните по сектори и по времеви периоди,
  • възможности за различни анализи на данните,
  • картиране на резултати от анализи,
  • възможност за връзка с други софтуерни продукти,
  • експорт/импорт на данни.

 

Примерни екрани от софтуера "Виртуална Обсерватория":

 1 2 

Начален екран

 Карта на българските общини

 3  5

  Примерни графики

 

  Примерни графики

 

Ползването на софтуера "Виртуална Обсерватория" е свободно, при заявка и подписване на Споразумение за ползване с Енергийна Агенция - Пловдив. 

...Още информация можете да получите от: Презентацията на Виртуална Обсерватория.

.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.