Showcases

Background Image

LOGOЕнергийна Агенция – Пловдив създаде Регионалната Обсерватория за Енергия, Околна среда и Климат за Южен Централен и Югоизточен регион с цел да подпомогне местните власти при създаването, мониторинга и оценката на местните планове посветени на националните и европейските цели 20-20-20.

Обсерваторията ще се съсредоточи върху бариерите за данните, нужни за приоритетните общински планове и стратегии, например плановете за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, плановете за качество на атмосферния въздух, плановете за управление на отпадъците. Тя ще се фокусира върху дефиниране на базите данни и техния формат, методологиите и подходите към събирането на данни, както и методи и практики при анализиране на данни.

Обсерваторията ще има две части:

Виртуалната Обсерватория е софтуерен инструмент, който ще спомогне за структурирането и събирането на бази данни за енергия, околна среда и климат на общинско ниво, както и за техния лесен анализ. Той е насочен към експертите от общините, които се занимава с екология, управление на отпадъците, фасилити мениджмънт, т.н. За повече информация за Виртуалната Обсерватория - кликнете тук.

„Живата“ Обсерватория се състои от екип експерти в областта на моделиране качеството на атмосферния въздух, изследването и сертифицирането на биомаса и компост, енергиен мениджмънт и моделиране, развиване на стратегически документи и планове.За повече информация за Екипа и техническото оборудване на обсерватория - кликнете тук.

Дейностите на обсерваторията ще бъдат подкрепяни от дейности за популяризиране и разпространение сред заинтересованите страни – местни власти, институции, общински експерти, широката общественост.

Брошура на Обсерваторията, може да свалите от тук.

.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.